Menu Zamknij

DR N.MED. WITOLD DOBRACKI – SPECJALISTA CHORÓB ZAKAŹNYCH, LEKARZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, HEPATOLOG

Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób wątroby zakaźnych i niezakaźnych. Od końca lat 80-tych prowadzi terapie przeciwwirusowe u chorych z przewlekłymi zapaleniami wątroby typu B i C. Należy do grupy lekarzy w Polsce posiadających doświadczenie w stosowaniu najnowszej terapii w leczeniu pacjentów z zaawansowanymi zmianami w wątrobie w przebiegu zakażenia HCV. Współbadacz w programach klinicznych w zakresie przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby.

Od początku lat 80-tych zajmuje się także problematyką chorób odzwierzęcych (m.in. brucelozy, boreliozy, gorączki Q, erlichiozy). W latach 90-tych był kierownikiem 2-ch projektów badawczych o tematyce chorób odzwierzęcych w szczególności boreliozy. Współpracował z Zakładem Parazytologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie ustalenia terenów endemicznych występowania boreliozy na Dolnym Śląsku. W 2003r. był inicjatorem, wspólnie z lek. med. B. Dobracką, objęcia opieką medyczną pracowników nadleśnictw Dolnego Śląska w zakresie zakaźnych chorób zawodowych przenoszonych przez kleszcze – głównie boreliozy. Nadal prowadzi nadzór merytoryczny i bierze czynny udział w prowadzonych badaniach pracowników nadleśnictw. W kwietniu 2017r. prowadził szkolenie pt.: „Co nowego w wytycznych antybiotykoterapii. Leczenie boreliozy.” w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Jest autorem ponad 70 prac i opracowań naukowych z zakresu chorób zakaźnych oraz współautorem rozdziałów w książkach poświęconych stawonogom i chorobom przez nie przenoszonym. Na XIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych który odbył się w dniach 27 – 29 września 2012r. otrzymał nagrodę I stopnia za pracę: „Odpowiedź wirusologiczna u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B leczonych lamiwudyną – analiza wieloośrodkowa”

Ma ukończone studia podyplomowe z zakresu orzecznictwa i ubezpieczeń.

W latach 1980 – 2005 był pracownikiem naukowo-dydaktycznych katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu. Następnie – do chwili obecnej – starszym wykładowcą na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prowadzi wykłady m.in. z tematyki epidemiologii i zakażeń szpitalnych. Jest promotorem wielu prac licencjackich i magisterskich.

Odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Zdrowia – 09.wrzesień 2010r.